Geen objecten gevonden

Governance en bestuur

Directeur-bestuurder

Joke ten Brink is sinds 1 mei 2020 directeur-bestuurder van WSL. HIermee is verantwoordelijk voor de woningcorporatie in zijn geheel. Zij stuurt de organisatie aan en waarborgt de continu├»teit van de bedrijfsvoering. Zij overlegt veel met de gemeente en collega corporaties over de maatschappelijke taak van het beheren, onderhouden en bouwen van sociale huurwoningen. Ook zorg- en welzijnsorganisaties schuiven aan om te praten over de mogelijkheden van wooneenheden voor bijzondere doelgroepen. Joke rapporteert aan de raad van commissarissen.

De raad van commissarissen houdt integraal toezicht op het bestuur van WSL. Dit doen zij op basis van de Governance Code. De raad houdt toezicht op besluiten die betrekking hebben op de bedrijfsvoering en financi├źn. Daarnaast adviseert zij de bestuurder over beleid, ontwikkelingen en uitvoering. De raad van toezicht komt regelmatig bij elkaar. De voorzitter van de raad van toezicht heeft structureel werkoverleg met de bestuurder. 

Stage

De leden van de raad van commissarissen, bestaande uit vijf leden, lopen zo nu en dan stage bij de medewerkers van WSL. Zo leren zij de organisatie goed kennen, niet alleen vanuit bestuur, maar vooral vanuit de werkvloer. 

Reglement en overige informatie rvc

Het reglement, de profielschets en andere documenten over de raad van toezicht zijn onderdeel van de Corporate Governance. Het jaarverslag van de raad van toezicht is opgenomen in het jaarverslag van Woningstichting Leusden. 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden