Geen objecten gevonden

Wat zijn mijn rechten binnen de AVG?

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt deze privacywetgeving in de hele Europese Unie. In de AVG is onder andere beschreven welke rechten u heeft als uw persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt door een bedrijf of organisatie. 

Hieronder worden deze rechten kort beschreven. Als u meer informatie wilt hebben, kunt u dat vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze organisatie houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. 

Recht op informatie

U heeft er recht op om te weten welke informatie over u is opgeslagen, waarom (met welk doel) het is opgeslagen en wat er met de gegevens wordt gedaan. In de privacyverklaring kunt u lezen hoe uw corporatie omgaat met uw gegevens.

Recht op inzage

U heeft er recht op om te weten welke gegevens de corporatie van u heeft opgeslagen en verwerkt. Hiervoor kunt u maximaal 4 keer per jaar een aanvraag doen. 

Recht van correctie

Correcties worden alleen doorgevoerd bij persoonsgegevens die

  1. onjuist zijn,
  2. onvolledig zijn voor het doel waarvoor gegevens verzameld zijn,
  3. niet relevant zijn,
  4. in strijd met de wet worden verwerkt.

Als het verzoek om correctie wordt geaccepteerd, dan voeren we deze wijziging zo snel mogelijk door. Indien van toepassing geven wij deze wijziging ook door aan derden aan wie deze gegevens in het verleden zijn verstrekt.

Recht van verwijdering

Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heeft u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst.

Recht van beperking

Gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gecorrigeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevens bewerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking, heeft u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.

Recht op overdraagbaarheid

Op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.

Recht van bezwaar

Indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden